Antisemita!

pondělí 18. srpen 2014 11:15

Mezi Izraele a Hamásem v současnosti panuje příměří – tedy nejspíš. Toto téma už pro českou veřejnost přestává být zajímavé, a tak bude nejspíš trvat až do dalšího většího krveprolití, než se znovu začnou noviny plnit srdcervoucími svědectvími z Gazy, a internetové diskuse kletbami na adresu krvavých židovských nacistů. Možná tedy přicházím trochu s křížkem po funuse, ale věřím, ačkoli z toho nemám vůbec radost, že v dohledné době zase k nějakému násilí ve Svaté zemi dojde, a tak se můj blog stane rázem aktuálním.

Oč mi tedy jde? V rámci patřičně široké diskuse o všech aspektech Izraelsko-Arabského konfliktu mám v úmyslu se jen velmi okrajově zmínit o jistém rétorickém prostředku, k jehož dřívějšímu použití se s lítostí musím přiznat, a o to radši bych byl, kdyby ho bylo používáno správně.

Kritikům Izraele bývá často vyčítán antisemitismus. Jejich klasickou odpovědí je, že nemají nic proti Židům, ale jen proti Izraeli, ve kterém přece žijí i Arabové, případně proti sionismu. U některých z nich to skutečně i může být pravda, ačkoli je mi trochu podezřelé, s jakým gustem konzumují vyloženě antisemitskou propagandu Hamásu, citujícího Protokoly Sionských mudrců, a zároveň bych rád věděl, jak chtějí demontáž nelegitimním sionistické entity oddělit od fyzické likvidace jejích židovských obyvatel (ruku na srdce, ačkoli by se izraelským Arabům v rukou jejich palestinských bratří nejspíš nevedlo lépe, o ně v tomto konfliktu nejde). Jiní prostě lžou a jsou obyčejnými antisemity, ať z pohnutek náckovských, bolševických („Antisemitismus je socialismem blbců,“ řekl Lenin), nebo obyčejně tradičně evropských. Na každý pád by se však s obviněními z antisemitismu mělo podle mého názoru zacházet zodpovědně.

Vidím pro to dva důvody. Prvním z nich je dobře známá skutečnost, že nadužíváním slova se rozmělňuje jeho význam a ztrácí síla. Dnes už za fašistu označíme i přísnějšího učitele na základce nebo náročného rodiče, přitom by mělo jít o mimořádně hrubou urážku, ospravedlnitelnou jen konkrétním druhem zavrženíhodného chování. Antisemitismus je obludnou formou rasismu, přetrvávající po staletí, tu ospravedlňovanou nábožensky, tu „vědecky“ či třídně. Právě proto, že si toto slovo stále zachovává jistou sílu, bijí s ním přátelé židovského státu svoje oponenty tak usilovně po hlavě a význam z něj tím vytřásají. Jen si tím škodí.

Druhým důvodem, proč by se se slovem „antisemita“ mělo zacházet zodpovědně a jen v opodstatněných případech, je to, že díky svému zatím ještě nezničenému významu, a příšernosti, kterou označuje, se stalo jistým zaklínadlem. Jsi antisemita, konec diskuse! Podobně se to má s rasismem vůbec a nebo třeba s kritikou demokracie. Jistě je správné chápat, že o něčem se prostě diskutovat nedá. Na nacismu nebo komunismu není nic dobrého a jejich vyznavači by neměli ani na chvilku být bráni vážně.

Jenže pokud je možná kritika Izraele na základě jiných než antisemitských pohnutek (byť takoví kritici mnohdy antisemitům z arabského světa i odjinud dělají užitečné idioty), tato nadávka zazdívající diskusi se stává kontraproduktivní. Antisemitismu hrozí, že se stane buzzwordem. Konzervativním křesťanům se nadává do homofobů. Tím je celá diskuse o právech homosexuálů degradována na překřikování a ztrácí se skutečný význam konkrétních sporů. Bylo by nebezpečné, kdyby se totéž stalo diskusi ohledně Izraelského práva na obranu, tím víc, pokud by to způsobili přátelé Izraele – pravda by se vždy měla prokazovat mírně, sebejistě a s převahou ve faktech. Věc Izraele není kavárenskou diskusí, nebo společenským problémem - jde o přežití, a jako takový nesmí být tento boj v zajetí módních slovíček.

Nejde o antisemitismus, jde o pravdu a lež.

Jan Parolek

Jan Parolek

Jan Parolek

Politika, kultura, historie, čas od času vlastní beletrická tvorba.

Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Praze, student FSV UK, amatérský muzikant, autor a komiksář.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora